Cookies are disabled. This site will not be accessible without cookies. Please enable browser cookies and refresh the page to continue.

Välkommen till vår kundportal Kompassen !

LOGGA IN I TJÄNSTEN

Man loggar in på Kompassen med nätbankskoder eller mobilt id. Anvisningar för användning av portalen och för inloggning www.kokkolanenergia.fi/se/anvisningar-kompassen

Logga in i vår kundportal med stark autentisering